De cursussen worden in kleine groepjes gegeven (max. 12 kinderen), zodat er altijd voldoende aandacht is voor elk kind. Centraal staan zingen, muziek maken, bewegen en een scala aan muzikale spelletjes. Klik op de link voor meer informatie over de betreffende cursus.


Muziekles voor kinderen (MUZIEK, MUZIEK+, AMV)


Het belangrijkste is dat kinderen leren hoe leuk het is om muziek te maken en daarnaast leren ze over alles wat met muziek te maken heeft. Er is aandacht voor:

* zingen, goed gebruik van de stem en de ademhaling

bewegen op muziek

* gehoorspelletjes en muzikale tegenstellingen

* ritme en maat, bewegen op ritme en maat, klapspelletjes, improviseren en gebruik van instrumenten

noten lezen, ontwikkeling ritmegevoel, gehoor en stem, blokfluit en andere instrumenten (AMV-cursus)